Dịch vụ VIP ngừng hoạt động kể từ 1/12/2012!
Quý khách có thể chuyển điểm VIP sang tài khoản PRO

bằng cách soạn tin:

Phí chuyển đổi: 60 điểm VIP = tài khoản PRO (1 tháng sử dụng)
Phí tin nhắn: 5000đ.


Trở về Trang chủ | Xem Thống kê PRO

Thông báo: Thống kê PRO vừa được cập nhật tính năng VIP: Siêu thống kê Pro2 VIP